Tee yhteistyötä kanssamme

Uudisraivaajat tulivat Ylä-Michiganin niemimaalle enimmäkseen alueen käyttämättömien luonnonvarojen takia, ja he tekivät töitä kaivostoiminnan, metsänhakkuun ja maatalouden parissa. Tämä aikakausi toi mukanaan vahvan työmoraalin ja päättäväisen asenteen, mikä näkyy vielä tänäkin päivänä. Tuotantomenetelmien kehittyessä alueen talous muuttui lisäarvioprosessien ja -tuotannon ansiosta, ja viime vuosikymmeninä liiketoiminta on kehittynyt vahvan osaamistalouden ympärille.

Do Business with Us

Pioneers to Michigan’s Upper Peninsula mainly settled for the region’s untapped wealth of natural resources developed in mining, logging and farming. This era ushered in a strong work ethic and survivalist determination that still exists today. As production methods improved, the region’s economy transformed with value-added processing and manufacturing, and in recent decades, developed around a strong knowledge-based economy.

News & Events

LANSING, Mich. (WLUC) - In a move that capitalizes on collective forestry...
On Tuesday, November 17, MTEC SmartZone personnel,...
HOUGHTON — The Michigan Forest Biomaterials Institute (MiFBI) and FinnZone...